Jason Barnard

Si Jason Barnard ay isang negosyante, manunulat at CEO ng Kalicube, isang digital marketing agency at groundbreaking software company na nakabase sa France. Si Jason ay isa ring digital marketer na kilala bilang “The Brand SERP Guy.” Ang unang aklat ni Jason, “The Fundamentals of Brand SERPs for Business,” ay nai-publish noong 2022.

Illustration: Jason Barnard Life Story